مقاله علل عدم موفقيت به کار گيري GPS در گشت انتظامي در شهر مقدس مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در پژوهش هاي مديريت انتظامي (مطالعات مديريت انتظامي) از صفحه ۳۵۷ تا ۳۷۲ منتشر شده است.
نام: علل عدم موفقيت به کار گيري GPS در گشت انتظامي در شهر مقدس مشهد
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم GPS
مقاله پيشگيري از جرايم
مقاله گشت هاي انتظامي
مقاله مشهد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اخباري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: خرسند حسن
جناب آقای / سرکار خانم: چالاكي راد عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سيستم موقعيت ياب جهاني يک سيستم متکي به ماهواره است که براي هدايت و تعيين موقعيت مورد استفاده قرار مي گيرد. اين سيستم مي تواند مکان (طول و عرض جغرافيايي و ارتفاع) سرعت، مسير، جهت حرکت، فاصله و زمان باقيمانده تا مقصد، زاويه انحراف از مسير موقعيت هاي ثبت شده و شمال جغرافيايي را نشان داده و مقصد شما را با توجه به نيازتان به درستي هدايت نمايند و متعلق به ايالت متحده آمريکا مي باشد.
سيستم GPS امکان فني بسيار دقيق توانمندي است که مي تواند در کنترل واحدهاي گشت بسيار موثر واقع شود. پليس با توجه به نوع ماموريت ها و حساسيت بالاي آن شديدا به چنين فن آوري نيازمند بوده و نمي تواند به دور از پيشرفت هاي علمي و تجهيزات مدرن، ايفاي نقش نموده بهره وري را افزايش دهد. هدف کلي اين تحقيق شناسايي و بررسي علل عدم موفقيت به کارگيري سيستم GPS در گشت هاي انتظامي مشهد مقدس مي باشد. بدين منظور با طرح چهار فرضيه ۱– همراه نبودن تجهيزات لازم در کنار GPS ضعف آموزش کارکنان ۳– عدم حمايت بعضي از کارکنان و مديران ۴– ضعف در برنامه ريزي مناسب. جامعه آماري تحقيق عبارتند از، روساي کلانتري ها و سر کلانتر فرماندهي انتظامي شهرستان مشهد و جمعا ۴۰ نفر مي باشند. براي هر فرضيه چهار شاخص تعيين و پرسشنامه اي با ۶۱ سوال اصلي طراحي شده که پس از اطمينان از روايي و پايايي، اجرا و داده هاي گردآوري شده از طريق نرم افزار SGPS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. درنهايت هر چهار فرضيه تحقيق مورد تاييد قرار گرفتند. علاوه بر آن هر يک از فرضيات تحقيق مورد بررسي و اولويت بندي شده است. با توجه به نتايج حاصل از سوالات پرسشنامه، پيشنهاداتي نيز جهت بهبود عملکرد نيروي انتظامي در راستاي به کارگيري سيستم GPS در جهت پيشگيري از وقوع جرايم ارايه گرديد.