سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

افشین مهبد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
جلیل شاهی – دکترای مهندسی ترافیک و برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه برادفورد انگلست

چکیده:

یکی از مهمتر ین تغییرات تکنولوژیک در صنعت حمل و نقل طی دهه های اخیر، پیدایش کانتینر و گسترش کاربرد آن در شبکه بین المللی جابجایی کالا می باشد. کانتینر بدلیل امتیازات خاص خود، به سرعت در سیستم های حمل و نقل کشورها نفوذ کرده است . متأسفانه این روش نوین جابجایی کالا در کشو ر ایران هنوز جایگاه مناسب خود را پیدا نکرده است. با توجه به موقعیت ژئوپلتیک ایران در منطقه و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، نیاز ایران برای توسعه حمل و نقل کانتینری به مراتب بیشتر احساس می شود. در این مقاله خصوصیات حمل و نقل کانتینری و جایگاهش در ایران بررسی شد هاست. سپس با توجه به علل و عواملی که در عدم گسترش حمل و نقل کانتینری نقش داشته اند، راهکارهایی جهت توسعه این نوع حمل و نقل ارائه شد ه است. راهکارهایی از قبیل: احداث و توسعه پایانه های کانتینری درداخل کشور و در پایانه های مرزی، هماهنگی بیشتر بین ارگانهای مؤثر در حمل و نقل دریایی و ریلی و زمینی، تسریع و سهولت در امور گمرکی و اداری و استفاده از فناوری نوین جهت بازرسی کالا، افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری کانتینرها در بنادر، افزایش ظرفیت حمل و نقل زمینی و ریلی در حمل کانتینر، احداث و تکمیل خطوط راه آهن جهت کوتاهتر شدن مسیرهای حمل و ترانزیت ریلی.