سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جلیل شاهی – دکترای مهندسی ترافیک و برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ایرا
افشین مهبد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایرا

چکیده:

یکی از پدیده‌های تکنولوژیکی در صنعت حمل و نقل در دهه‌های اخیر، کانتینر و گسترش کاربرد آن در شبکه‌های حمل و نقل کالا، بویژه در سطح بین کشوری است. کانتینر با ویژگیهای خاص خود، به سرعت و بطور وسیعی در سیستم‌های حمل و نقل کشورها مورد توجه و استفاده قرار گرفته است. متأسفانه این روش مفید جابجایی کالا در کشور ایران هنوز جایگاه مناسب خود را پیدا نکرده‌است. با توجه به موقعیت ژئوپلتیک ایران در منطقه و بخصوص پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، نیاز به استفاده بیشتر از کانتینر در صنعت حمل و نقل کالا، بیش از پیش احساس می‌شود. در این مقاله پس از شرح مختصری از خصوصیات حمل و نقل‌کانتینری و بررسی موقعیت آن در صنعت حمل و نقل کشور، به علل و موانعی که در عدم گسترش آن نقش داشته‌اند، پرداخته و در نهایت راهکارهایی برای توسعه هر چه بیشتر این روش حمل و نقل کالا، در کشور ارائه شده‌است