سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمزه روغنیان جهرمی – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشگاه تهران
علی صفری – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشگاه تهران
عباس دشتی – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشگاه تهران
احمد غلامی – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشگاه تهران

چکیده:

در سال های اخیر چندین حادثه روی خطـوط انتقـال و فـوق توزیع شرکت برق منطقه ای فارس رخ داده است که ناشی از طراحــی، اجــرای نامناســب خطــوط و بعضــاً ایجــاد پدیــده گالوپینگ بوده است . در این مقاله ضمن بحـث در خصـوص پدیده گالوپینگ، برخی از حوادث بررسی شده و راه حل های لازم جهت کاهش حوادث ارائه می گردد .