مقاله علل مرگ و مير کودکان ۵۹-۱ ماهه شهرستان زابل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش پرستاري از صفحه ۶ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: علل مرگ و مير کودکان ۵۹-۱ ماهه شهرستان زابل
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کودکان
مقاله مرگ و مير
مقاله بيماري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهرکي واحد عزيز
جناب آقای / سرکار خانم: مرداني حموله مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: عرب مريم
جناب آقای / سرکار خانم: فيروزكوهي زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: يکي از شاخص هاي مهم توسعه و سلامت در کشورها ميزان مرگ و مير کودکان زير ۵ سال مي باشد. در سال هاي اخير ميزان مرگ و مير کودکان زير ۵ سال کشورمان کاهش يافته است اما همچنان نسبت به کشورهاي در حال توسعه بالاتر مي باشد. با توجه به حس فوريت جدي با منابع بسيج شده در جهت پيشرفت کاهش ميزان مرگ و مير کودکان تا سال ۲۰۱۵ بر آن شديم تا عوامل موثر بر مرگ و مير کودکان ۵۹-۱ ماهه سال ۱۳۸۶ شهرستان زابل را مورد تحقيق قرار دهيم.
روش: اين پژوهش يک مطالعه توصيفي – تحليلي و گذشته نگر بود که در سال ۱۳۸۶ انجام گرفت. اين تحقيق بر روي ۹۳ کودک ۱ تا ۵۹ ماهه به روش سرشماري انجام شده است. ابزار مورد استفاده در اين تحقيق چک ليست هاي مرگ و مير کودکان وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بود که اطلاعات توسط کارشناسان آموزش ديده مرکز مرگ و مير کودکان شهرستان زابل جمع آوري مي شد و پس از استخراج داده ها و تبديل به ارقام آماري توسط نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتايج اين پژوهش نشان داد تعداد مرگ و مير کودکان ۵۹-۱ ماهه ۹۳ نفر بوده است. بيشترين مرگ و ميرها در سنين ۱۲-۱ ماه (۶۸%) بوده است و از اين تعداد ۳۷% دختر و ۶۳% پسر بوده اند. بيشترين علت فوت در نتيجه حوادث و سوانح (۲۷%)، مرگ ناشي از بيماري هاي تنفسي (۱۸٫۳%) و بيماري هاي دستگاه گوارش (۱۵٫۲%) بود. بيشترين علل عدم بهبود کودک نيز به علت حساس نبودن والدين به علايم خطر بيماري ها و تاخير در مراجعه به مراکز درماني (۷۶%) و سپس اصرار والدين به ترخيص کودک قبل از بهبودي کامل به دليل مشکلات اقتصادي (۱۲%) بوده است.
نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي پژوهش ميزان مرگ مير در اين شهرستان از ميزان کشوري بالاتر است و يکي از دلايل آن ميزان بالاي حوادث و سوانح در کودکان اين شهرستان است. اقداماتي جهت کاهش ميزان حوادث و سوانح، بالا بردن آگاهي والدين به علايم و نشانه هاي بيماري ها به خصوص بيماري هاي دستگاه تنفسي و گوارشي و همچنين انجام اقداماتي موثر و کار آمد در جهت مراقبت از نوزدان تازه متولد شده و مادرانشان، تغذيه نوزادان و کودکان، واکسيناسيون، مديريت در کنترل و درمان بيماري هايي همچون اسهال و پنوموني مي تواند در کاهش اين ميزان موثر باشد.