سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمید سلطانیان – کارشناس ارشد استخراج نفت – پژوهشگاه صنعت نفت
سیدمحمدجواد مجتهدی – کارشناس ارشد مهندسی نفت – پژوهشگاه صنعت نفت
محمد سلیمانی – کارشناس ارشد مهندسی نفت – پژوهشگاه صنعت نفت
سیدعلیرضا مرتضوی – کارشناس ارشد مهندسی نفت – پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

از طریق تحقیقات آزمایشگاهی ثابت شده است که سه نوع مهاجرت گاز از داخل فضای حلقوی سیمانه شده ، بوسیله طراحی دقیق ترکیب سیمان قابل کنترل هستند . نوع اول فضای خالی ، و درنتیجه آن مهاجرت گاز بین سیمان و لوله جداری اتفاق می افتد. باافزودن مقدار درست مگنتیت به سیمان ، این نوع فضای خالی و در نتیجه مهاجرت گاز حاصل از آن می تواند کنترل شود. دومین نوع فضای خالی بین لوله جداری و دیواره چاه در محل تشکیل اندود گل باعث تضعیف فرآیند بندش سیمان می شود، با استفاده از نوعی ماده مخصوص به نامANCHORAGE CLAY این ،بندش تاحدی که مهاجرت گاز بین لوله جداری و دیواره چاه حذف شود ، بهبود می یابد. سومین و پیچیده ترین فرآیند ، تغییر فشار در طی مرحله بندش می باشد. مقدار صحیح درصد آب و همجنین مواد تاخیر دهنده ها در طی فرآیندهای هیدراسیون ،جهت کسب بهترین نتیجه مورد نیاز می باشد. با افزودن مقدار صحیح الاستومر ، این تغییرات فشار در طی زمان بندش سیمان می توانند برطرف شوند . الاستومرها به عنوان موادی که در مقابل فشار می توانند عکس العمل مخالف نشان دهند شناخته شده اند . این پدیده باعث حذف تغییرات فشار ،ودرنتیجه حذف ترکهای میکروسکوپی می شود. سه عامل فوق تابعی از دما و فشار می باشد .از آنجائیکه در یک چاه تغییرات فشار و دما نسبت به عمق رخ میدهد لذا طراحی سیمان بایستی به دقت انجام گیرد. در این مقاله ، تک تک اجزاء لازم برای حذف نشت گاز مورد بحث قرارگرفته است و همچنین روشی جهت حذف کامل مهاجرت گاز در حین عملیات سیمانکاری ارائه می گردد.