مقاله علل نارسايي مزمن كليه در بيماران همودياليزي آبادان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پرستاري مراقبت ويژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN) از صفحه ۱۵۷ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: علل نارسايي مزمن كليه در بيماران همودياليزي آبادان
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله علل نارسايي مزمن كليه
مقاله همودياليز
مقاله CRF

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رييسي فر افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: تراب پور مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: محسني زاد پروين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف:درمان نارسايي مزمن كليه (CRF) به نقص غير قابل برگشت عملكرد كليه گفته مي شود كه سير پيشرونده اي دارد و اكثر اين بيماران نهايتا به پيوند و يا همودياليز دايمي نياز پيدا مي كنند. درمان نارسايي مزمن كليه به صورت همودياليز دايم علاوه بر هزينه هاي زياد براي جامعه، مشكلات عديده جسمي و روحي را براي بيمار در بر خواهد داشت. هدف از اين مطالعه، شناخت مهمترين علل بروز CRF در شهرستان آبادان و استفاده از آن در برنامه هاي آتي در جهت پيشگيري از بروز نارسايي مزمن كليه مي باشد.
مواد و روشها: در مطالعه مقطعي حاضر، تمام ۵۹ بيماري كه در مركز همودياليز شهر آبادان تحت درمان دايمي قرار داشتند، مورد بررسي قرار گرفتند. اطلاعات مورد نياز مانند جنس، سن، سن زمان شروع دياليز، علل بوجود آورنده نارسائي كليه و متغيرهاي مرتبط با همودياليز با استفاده از پرسشنامه از روي محتويات پرونده اخذ و در موارد نياز با بيمار مصاحبه به عمل آمد.
نتايج: از ۵۹ بيمار مورد مطالعه،۲۹ نفر زن (۴۹٫۲%) و ۳۰ نفر مرد (۵۰٫۸%) بودند. ميانگين سن مراجعين (۵۱٫۴۸) و ميانگين سن شروع دياليز آنها (۴۹٫۳۷) بود. بررسي سابقه بيماران نشان داد كه هيپرتانسيون (۴۰٫۴%)، ديابت (۲۸٫۱%)، عفونتها (۱۲٫۳%)، آنومالي هاي مادرزادي (۱۰٫۵%) و انسدادها (۸٫۸%) از علل عمده نارسايي مزمن كليوي در آبادان مي باشند. همچنين (۵٫۳%) موارد را نيز عللي چون: گلومرولونفريت (۳٫۵%) و لوپوس (۱٫۸%) تشكيل مي دهد.
نتيجه گيري: در اين مطالعه هيپر تانسيون به عنوان شايعترين علت نارسايي مزمن پيشرفته كليه (۴۰٫۴%) شناخته شد. همچنين ديابت (۲۸٫۱%) و عفونتها (۱۲٫۳%)، دومين و سومين علت شناخته شدند.