سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

A Bashiri – PhD Student, Iran University of Science and Technology (IUST)
L Fatehnejad – Process Engineer, SAZEH Consultants Engineering & Construction
N Kasiri – Iran University of Science and Technology (IUST), Tehran, Iran

چکیده:

مطابق آمار ارائه شده توسط انجمن نفت آمریکا (SPE) تا اوایل دهه هشتاد میلالادی نزدیک بیست درصد از منابع نفتی قابل استحصال در سازندهای ترکدار (Fractured Formations) قرار داشته اند. در این دسته از مخازن هیدروکربنی محیط متخلل مخزن در اثر عوامل مختلف دچار گسستگی موضعی و یا کلی شده است. به طوری که ترکهای ایجاد
شده در مخزن رفتار آنرا در مقابل جریان چندفازی سیال درون مخزن به طور کلی تحت تأثیر قرار میدهند. بسیاری از
مخازن عمده تولید کننده نفت خام ایران نیز در زمره مخازن ترکدار به شمار میروند. با توجه به اهمیت بحث شبیه
سازی مخزن مدل های ریاضی اولیه بر اساس جریان سیال تک فازی در محیط متخلخل یکپارچه ارائه گردید. به تدریج
و با انجام کارهای تحقیقاتی و آزمایشگاهی مختلف بحث جریان چند فازی در محیط متخلخل مخزن مطرح شد و در
ادامه مدل سازی مخازن ترک دار مورد توجه قرار گرفت. با وجود کارهای مطالعاتی متنوع انجام شده در خلالال سالهای گذشته به منظور شناسایی مکانیسم حرکت سیال چند فازی درون مخازن ترکدار رفتار این نوع مخازن هنوز به طور
کلی شناخته نشده است. به عنوان دلیل اصلی میتوان گفت در گذشته فرض میشد که ترک ها تنها میزان نفوذ سیال درون مخزن را افزایش می دهند ولی در حقیقت ترک ها غیر یکنواختی (Heterogeneity) و اتصالالات درون مخزن (Reservoir Connectivity) را به شدت تحت تاثیر قرار می دهند. در این مقاله ضمن بررسی روش های مختلف ارائه شده به منظور شبیه سازی مخازن ترکدار نقاط قوت وضعف هر کدام به تفضیل مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
نتایج این مطالعه نشان میدهد روشهای موجود در پیشگویی رفتار مخزن ترکدار دارای عدم قطعیتهای (Uncertainties) آشکاری بوده به نوعی که پیشگویی حاصل از آنها با خطای زیادی همراه است.