سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ابوالقاسم بشیری –
رامین بزرگمهری –
نورا… کثیری –

چکیده:

مطابق آمار ارائه شده تا اوایل دهه هشتاد میلادی نزدیک بیست درصد از منابع کشف شده نفتی در مخازن ترک دار قرار داشته است . اکثر میدانهای کشف شده هیدروکربنی ایران نیز جزء این دسته محسوب می شوند . مدل های اولیه شبیه ساز بیشتر برای بررسی مکانیسم های جریان سیال تک فازی در محیط متخلخل یکپارچه ارائه شده بودند . به تدریج بح ث جریان چند فازی در محیط متخلخل مطرح شد ودر ادامه مدل سازی مخازن ترک دار مورد توجه قرار گرفت . افزایش بهره برداری از مخازن ترک دار همواره مورد توجه شرکت های بزرگ نفتی و کشور های تولید کننده نفت بوده است . در حقیقت رفتار این مخازن در شرایط تحمیلی به مخزن مانند روش های ازدیاد برداشت هنوز به درستی شناخته شده نیستند . در گذشته فرض بر این بود که ترک ها تنها میزان نفوذ سیال درون مخزن را افزایش می دهند ولی در حقیقت ترک ها غیر یکنواختی (Heterogeneity) و اتصالات درون مخزن (Reservoir Connectivity) را به شدت تحت تاثیر قرار می دهند . در این مقاله ضمن بررسی روش های متداول برای شبیه سازی مخازن نتایج حاصل از نرم افزارهای مختلف در مورد یک مخزن خاص آورده شده است . نتایج نشان می دهد که نرم افزار های موجود برای شبیه سازی مخازن ترک دار جواب دقیقی ارائه نمی کنند .