سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نجمه خاتون کسرائی – کارشناس مدد کاری اجتماعی شرکت ایران خودرو

چکیده:

انسان را موجودی اجتماعی نام نهاده اند و این بدان معنی است که بقای انسان در جامعه و سازمانهای اجتماعی امکان پذیر است . به عبارت دیگر انسانها آموخته اند برای سامان دادن به زندگی و پاسخ گوئی به نیازهای خویش , کنش ها و واکنش های خود را در چارچوب سازمان های اجتماعی قرار دهند و در این چارچوب به تولید کالا و ارزش بپردازند . اصطلاح سازمان بیان کننده واحدهای نهادین زندگی اجتماعی انسانهاست ودر تعریف می توان آن را مجموعه ای از انسان ها دانست که با یکدیگر به تعامل پرداخته وکنش های متقابل خود را برای دستیابی به تعادل اجتماعی هماهنگ می سازند .