سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی عطار – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
سروش فخرایی نژاد – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

چون مسئله تامین آب شرب و صنعتی بندربوشهر و سایر شهرهای نوار ساحلی ازاهمیت بسزایی برخوردار بوده بمنظور تامین آب مورد نیاز ازاواخر دهه پیجاه مطالعاتی جهت احداث سدیمخزنی برروی رودخانه های منطقه انجام گرفت . سد کوثر در ۴۲ کیلومتری شهرستان بهبهان دراستان خوزستان برروی رودخانه خیرآباد واقع شده است .شاخه اصلی رودخانه خیرآباد ازکوههای زاگرس سرچشمه گرفته و این رودخانه پس ازپیوستن به رودخانه زهره دراستان خوزستان درجنوب غربی ایران به خلیج فارس می ریزد به ددلیل وقوع برخی ریزشها از تکیه گاه سمت راست و احتمال وجود خطر برای سازه های جنبی واقع شده دراین تکیه گاه پایداری این شیروانی با مدل کردن آن درسه محیط پپوسته به روش RMR ،درزه دار و E معادل مورد بررسی واقع شده و نتایج حاصله مورد ارزیابی قرار گرفت .