سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین همایش بین المللی تحولات جدید ایران و جهان

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمود جلالی – استادیار حقوق، دانشگاه اصفهان
لیلا عابدی – کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

چکیده:

استفاده از شیوه های تروریستی تاکتیکی است که در طول تاریخ ضعیفان برای ترساندن اقویا و اقویا برای ترساندن ضعفا به کار می برده اند. تاریخ آکنده از اقدامات تروریستی است که جان بی گناهان بیشماری را به خطر انداخته، افراد بشر را از آزادی هایشان محروم ساخته و تمامیت ارضی و امنیت دولتها و ملتها را مورد تهدید قرار داده است. امروزه اقدامات تروریستی شیوع بیشتری یافته است و به یک شیوه مسلط در مبارزات برخی از گروههای جدایی طلب تبدیل شده است. شورگات یک نظریه پرداز در مورد تروریسم می گوید: تروریسم استفاده از خشونت برای تاثیر سیاسی و یک اقدام سیستماتیک می باشد. طبق نظر متخصصین تروریسم، حدود ۳۰درصد ازحملات تروریستی اخیر توسط زنان انجام شده است و بیشتر این موارد مربوط به سازمانهای جدایی طلب می باشد. از نظر تاریخی نقش زنان در درگیریها و برخوردهای نظامی بیشتر نقش حمایت کننده را داشته است. ظهور این نقش جدید برای زنان، هویت گذشته را از میان نمی برد ولی آن را دگرگون کرده است. مشارکت زنان در تروریسم و عملیاتهای انتحاری در حال گسترش است. بسیاری از این تروریستها در جوامعی هستند که تحت فشار جامعه قرار دارند. بنا به گزارش های انجام شده در سال ۲۰۰۶ تنها چهار فقره از حملات انتحاری توسط زنان صورت گرفته بود در حالیکه یک سال بعد این تعداد به هشت فقره رسید. تا ماه می سال ۲۰۰۸ شمار حملات انجام شده بدست زنان به شانزده عدد رسیدند سوال اصلی این تحقیق بررسی علل و عوامل به کارگیری زنان در عملیاتهای انتحاری و تروریستی اخیر با تاکید بر منطقه عراق می باشد در یک چارچوب نظری به بررسی فمنیسم و تاثیرات آن بر دگرگونی های هویتی انجام شده در زنان به عنوان ایدئولوژی برانگیزاننده خواهیم پرداخت، این مقاله از منابع اینترنتی و کتابخانه ای استفاده کرده و به ریشه یابی و علل روانشناختی افزایش این پدیده در زنان می پردازد.