سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدحسین سعیدی راد – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

برداشت محصولات کشاورزی و جابجایی های پس از برداشت،موجب وارد آمدن صدمات مکانیکی به آن ها می شود. همچنین استفاده از ماشین در این مراحل، صدمات مکانیکی را تشدید می کند. این امر باعث کاهش ارزش و قیمت این محصولات، به علت پائین آمدن کیفیت شان می گردد. علاوه بر این ایجاد صدمه زمینه را برای افزایش پوسیدگی و بدتر شدن کیفیت محصول در زمان انبارداری مستعد می کند. با توجه به این که بعضی از محصولات بویژه گوجه فرنگی حساسیت بیشتری از دیگران نسبت به این صدمات از خود نشان می دهند می بایست علل و عوامل ایجاد ضایعات در مراحل برداشت و پس از برداشت شناسایی شده تا بامدیریت صحیح و علمی بتوان ضایعات آن را به حداقل رساند. عوامل موثر در ایجاد صدمه به محصول در فرآینده های برداشت و پس از برداشت به دو گروه عوامل محصولی و عوامل خارجی تقسیم بندی می شوند که عوامل محصولی شامل واریته، زمان برداشت (مرحله رشد و رسیدگی) ، درجه حرارت و میزان رطوبت بودهوعوامل خارجی که بیشتر صدمات را موجب می شوند نوع بار اعمال شده به محصول در حین برداشت و حمل و نقل (استاتیکی، دینامیکی، ارتعاش، سرعت بارگذاری) را شامل می شوند.