مقاله علل گازدار شدن چاه هاي آب كشاورزي در دشت هاي شمالي استان همدان و خوردگي تجهيزات آن ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در مجله پژوهش آب ايران از صفحه ۵۱ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: علل گازدار شدن چاه هاي آب كشاورزي در دشت هاي شمالي استان همدان و خوردگي تجهيزات آن ها
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چاه هاي گازدار
مقاله آب زيرزميني
مقاله خوردگي
مقاله دي اكسيدكربن
مقاله محلول هاي هيدروترمال
مقاله همدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميري منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: اسديان قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: مروت اميري علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مناطق لالجين، چهاردولي و قهاوند – فامنين واقع در بخش شمالي استان همدان، تعدادي از چاه هاي آب كشاورزي گازدار بوده و تجهيزات داخل آن ها در طي مدت کوتاهي خورده و پوسيده مي شود و ساليانه خسارات زيادي به کشاورزان وارد مي شود. لذا شناسايي عوامل موثر درخوردگي و منشاء آن ها، جهت چاره انديشي از اهميت ويژه اي برخوردار است. به همين منظور با عمليات صحرايي و به کمک دستگاه G.P.S، دماسنج و پرسش از کشاورزان ميزان دما، عمق، مدت لازم براي خوردگي تجهيزات و مشخصات جغرافيايي ۳۶ حلقه چاه  گازدار برداشت شد. به علاوه ۱۶ نمونه از آب چاه ها اخذ و در آزمايشگاه آناليز شد. سپس به کمک نموگراف هاي استاندارد مقدار دي اکسيدکربن نمونه ها محاسبه و برآورد شد. همچنين توسط نرم افزار آماري SPSS داده هاي دما، عمق، دي اکسيدکربن و مدت خوردگي مورد ارزيابي قرار گرفت. مقادير دي اکسيد کربن بالاتر از ۱۰۰ ميلي گرم در ليتر در نمونه ها و اختلاف معني دار بين دماي آب چاه ها نشان مي دهد که وجود گاز در آب  چاه ها ناشي از ورود محلول هاي هيدروترمالي گازدار با منشا دروني به داخل آب هاي زيرزميني منطقه است. نتايج آزمون هاي آماري نشان مي دهد كه مقدار بالاي دي اكسيدكربن و يون هاي سولفات و كلرايد، دماي بالا و شوري زياد از جمله عوامل موثر در خوردگي تجهيزات چاه هاي آب منطقه است. بنابراين توصيه مي شود كه در اين چاه ها از لوله ها و تجهيزات يو پي وي سي به جاي تجهيزات فلزي استفاده شود.