مقاله علم در جامعه: از تک گويي تا گفت و گو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مطالعات ميان رشته اي در علوم انساني از صفحه ۱۶۹ تا ۱۹۵ منتشر شده است.
نام: علم در جامعه: از تک گويي تا گفت و گو
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سواد علمي
مقاله فهم همگاني علم و فناوري
مقاله درگرفت همگاني در علم و فناوري
مقاله ارتباطات علم
مقاله مشارکت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وحيدي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله پيش رو روايتي است از تاريخ پژوهش ها و فعاليت هاي انجام شده پيرامون حوزهي مطالعاتي «علم، فناوري و جامعه». تاکيد بنيادين مقاله اين است که هم پاي ديگر تحولات فکري و فلسفي که طي چند دهه گذشته، گفت و گو و درک متقابل را در کانون مباحث اجتماعي گذاشته اند، رابطه ميان علم و جامعه نيز در متن مطالعات ميان رشته اي «علم، فناوري و جامعه» به سوي گفت و گو راه سپرده است. طي تاريخ چند ده هاي اين دسته مطالعات که نخست با هدف افزايش سواد علمي مردمان عادي و به تبع آن افزايش پشتيباني آنان از فعاليت هاي علمي آغاز شده است، به مرور فهميده مي شود که انتزاع علم از ديگر فعاليت هاي فرهنگي حتي براي دستيابي به آن هدف اوليه نابسنده است و شايسته است علم شيوه ارتباطي بالا به پايين خود با شهروندان را به شيوه اي دموکراتيک تر تغيير دهد. بر اين اساس، سوگيري اکنوني پژوهش هاي «علم، فناوري و جامعه» بر اين است که علم و جامعه مي توانند و بايد، همچون طرف هايي هم سنگ به گفت و گو و يادگيري متقابل بپردازند. روش مقاله در به دست دادن اين نتيجه، بررسي پژوهش ها و تك نگاشت هايي است که فعاليت هاي دست کم نيم سدهاي «علم، فناوري و جامعه» را به شيوهاي تاريخ نگارانه ثبت و تحليل کرده اند.