سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

فریده عصار – دانشیار و رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

رشد و توسعه علوم از دهه ۱۹۶۰ به بعد و به کارگیری سنجش و اندازه گیری در علم، تحولات نوینی را در این عرصه ایجاد کرد و دامنه این تحولات به علوم کتابداری و اطلاع رسانی نیز کشیده د و موضوع هایی نظیر کتابحانه سنجی (رانگاناتان) ، کتاب سنمجی (پریچارد) ، علم سنجی،اطلاع سنجی و اخیرا وب سنجی، بر کاربرد سنجش در علوم کتابداری و اطلاع رسانی تاکید دارند. در این مقاله، روشها و کاربردهای این حوزه پویا و رو به گسترش شامل تحلیل استنادی، عامل تاثیر، نمایه فوری ، نیم عمر، کهنگی فنون، روابط میان مدارک (زو های کتابشناختی، زوج های هم استنادی، تحلیل مولفان هم استنادی، تحلیل مجلات هم استنادی، و تحلیل کشورهای هم استنادی) تعریف خواهد شد و روایی ، پایایی و مسائل و مشکلات روش علم سنجی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.