سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
سیدمحمدلطیف افسری سکندری – دانشگاه پیام نور واحد بین الملل جزیره قشم
علی قبادپور – دانشگاه پیام نور واحد یاسوج

چکیده:
مسأله مورد مطالعه در این نوشتار تحت عنوان علوم فقهی و آبزیان می باشد که با توجه به مهم بودن موضوع و وجودعینی آن در جامعه، نیاز و بررسی و شناخت چالش های فراروی آن احساس می گردد و از اهداف آن به طور خلاصه این موارد می باشد که عبارتند از: ۱ آگاهی و شناخت جامعه نسبت به احکام فقهی در مورد آبزیان دریایی ۰ شناخت – – فرصت های سرمایه گذاری در مورد آبزیان دریایی ۳ ارائه و ایجاد راهکارهای مفید و کارشناسی شده در جهت رفع – موانع و مشکلات موجود ۴ ترغیب و تشویق بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری ۵ حفاظت از مرزهای آبی کشور و – – غیره اساس کار به این صورت می باشد که با تلاش و همکاری نهادهای مردمی و دولتی و منطقه ای در جهت پیشرفت خواهد پیوست.پروژه فوق الذکر اقدامات شایسته ای انجام گیرد و در صورت ایجاد شرایط و امکانات به طور قطع به یقین موفقیت شایانی به وقوع