سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجتبی نادری – دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه آزاد کرمان

چکیده:

در این مقاله سعی شده با تعریف علم مهندسی عمران- محیط زیست به ارتباط بین رشت ههای عمران ومهندسی محیط زیست پرداخته شود. از آنجا که پروژه های مرتبط با رشته مهندسی عمران در سه شاخه راه )حمل و نقل، ترافیک و…( آب و فاضلاب و سازه )فولادی،بتنی، نیمه مسلح و…( قابل طرح است و نیز با توجه به اهمیت ارزیابی زیست محیطی جایی که می خواهیم در آن پروژه عمرانی خود را اجرا کنیم و همچنین تأثیرات پروژه، بر روی محیط زیست؛ لذا در این مقاله کوشش خواهد شد که به تأثیرات منفی پروژ ههای عمرانی که بدون ارزیابی زیست محیطی اجرا م یشود، پرداخته شود تا با ارائه راهکاری مناسب تأثیرات منفی پروژ ههای عمرانی را بر محیط زیست، کاهش دهیم لذا در این مقاله به مباحثی همچون آلودگی هوا بر اثر طراحی و انتخاب نادرست شهرها و گسترش آنها، حمل و نقل و تأثیرات آن بر محیط زیست، برداشت ب یرویه شن و ماسه از بستر رودخان هها و تأثیر آن بر محیط پیرامون خود، آلودگی صوتی ناشی از قطارها و ماشینها که خود بر م یگردد به انتخاب محل نادرست )بدون ارزیابی( برای کشیدن ریل و جاده، پرداخته شده است.