سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمدرضا نقاشان – دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

بدنبال تخریبهای متعدد که در سیستم عایقی استاتور ژنراتورهای نیروگاه سد شهید عباسپور صورت گرفت و اتخاذ تصمیم پیرامون بررسی وضعیت عایقی این ژنراتورها، آزمایشاتی بر روی شینه های ژنراتورهای این نیروگاه صورت پذیرفت [.۱] همچنین آزمایشات مشابهی نیز بر روی ژنراتور واحد ۱ این نیروگاه انجام گرفت . نتایج آزمایشات حاکی از ضعف عایق شینه ها در برابر تنش های ترمومکانیکی میباشد . دیاگرامهای حاصله از تستهای تخلیه الکتریکی جزیی، وجود delamination را در این شینه ها نشان میدهد . این شینه ها در سیکل خنک شدن تحت تنشهای شدید ناشی از ایجاد تخلیه های با دامنه بزرگ قرار میگیرند . نتایج آزمایشات پیر سازی بر روی شینه های کهنه نشان میدهد که بیش از %۹۰ عمر خود را در مقایسه با شینه نو سپرینموده اند .