مقاله عملكرد سطوح شياردار (PRD) در مانع هاي صوتي T شكل به منظور کنترل نوفه محيطي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در سلامت و محيط زيست از صفحه ۲۱۳ تا ۲۲۶ منتشر شده است.
نام: عملكرد سطوح شياردار (PRD) در مانع هاي صوتي T شكل به منظور کنترل نوفه محيطي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مانع صوتي
مقاله لايه مقاوم
مقاله مانع T شکل
مقاله PRD

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منظم اسماعيل پور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نادرزاده مهديه
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري پروين
جناب آقای / سرکار خانم: مومن باله سمانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در سال هاي اخير به کاربرد مانع هاي صوتي توجه زيادي شده است. مانع هاي صوتي به عنوان يک راهکار کنترل صوت مي توانند با افزايش افت صدا گيرنده ها را در مقابل نوفه محافظت کنند. اين مقاله نتايج بررسي عملکرد آکوستيکي پخش كننده (PRD) را روي مانع T شکل زيست محيطي ارايه مي کند.
روش بررسي: جهت پيش بيني افت صداي مانع هاي مورد آزمايش از روش عنصر مرزي دو بعدي استفاده شد. هم چنين نتايج به دست آمده از مانع سفت با مانع پوشيده شده با (QRD) مورد مقايسه قرار گرفت.
يافته ها: کاهش فرکانس طراحي(PRD)  آثار فرکانس را به سمت فرکانس هاي پايين تر هدايت مي کند که بدين صورت افت صدا در شبکه A نيز بهبود مي يابد. از طرفي کاربرد واير مش با مقاومت موثر در سطح فوقاني (PRD)، بازده مانع هاي پخشنده را بالا مي برد. با اين وجود به کارگيري واير مش برروي يک مانع(PRD)  با مقاومت جريان بيش از امپدانس صوتي ويژه هوا، باعث کاهش چشم گير عملکرد مانع پخش کننده در محدوده باند فرکانس پهن مي شود. در نواحي دور و نزديک به زمين عملکرد مانع T شکل با پوشش (PRD)در فرکانس ۲۰۰ هرتز بهتر از عملکرد مانع هاي (QRD) معادل آن مي باشد. ميزان بهبود ناشي از استفاده مانع  (PRD)در مقايسه با مانع سفت معادل آن در نواحي دور از زمين حدود ۲ تا ۳ دسي بل مي باشد. در حالي که اين بهبود نسبت به مدل مانعQR4 به ۴ تا ۶ دسي بل هم مي رسد.
نتيجه گيري: عملکرد موانع در صورت به کارگيري (PRD) بر روي سطح مانعT شکل در مقايسه با کاربرد پوشش سفت و (QRD) در گيرنده هاي مورد بررسي بهبود مي يابد.