سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدابراهیم رضایی سنگدهی – کارشناس ارشد، دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران
محمدهادی افشار – استادیار، دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

چکیده:

مساله بهینه سازی بهره برداری از مخازن سدها از جمله مسایل مهم در علوم مهندسی آب می باشد که تاکنون از طریق انواع روشهای بهینه سازی متداول حل شده است. درگذشته معمولا از روشهای بهینه سازی سنتی استفاده می شده است ولی در دهه اخیر گرایش کارشناسان به روشهای فراکاوشی بیشتر شده است. یکی ازاین روشهای فراکاوشی الگوریتم بهینه سازی جامعه مورچگان (ACO) می باشد. الگوریتم های تکامل یافته مختلفی بر پایه ACO بنا شده است که تفاوت اساسی آنها در استفاده از اطلاعات کسب شده برای هدایت روند جستجوی الگوریتم می باشد. در این مقاله دو نوع الگوریتم ACO درمساله بهره برداری برقابی از مخازن سدها مورد آزمون قرار گرفته است که شامل سیستم مورچگان (الگوریتم پایه) و الگوریتم تکامل یافته سیستم مورچگان تربیتی می باشد. نتایج این مطالعه نشان می دهد ACO الگوریتم موفقی در حل مسایل بهره برداری از مخازن سدها می باشد. از میان دو الگوریتم مطروحه در این مقاله، الگوریتم سیستم مورچگان ترتیبی جهت حل مساله مورد نظر مناسبتر عمل نموده است.