سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فتح ا… مضطرزاده – استاد مهندسی مواد
مهران صولتی هشجین – پژوهشکده سرامیک پژوهشگاه مواد و انرژی، تهران. استادیار مهندسی مواد

چکیده:

بدن انسان سازمان دفاعی پیچیده و موثری برای مقابله با مهاجمان دارد و در برابر ورود اجسام خارجی واکنش نشان می دهد. در صورتی که جسمی وارد بدن شود، ممکن است از طریق پوست به بیرون رانده شود، یا در بدن حل شود، یا توسط بافت های فیبری پوشانده شود.
موادی که در پزشکی به عنوان کاشت بدنی مورد استفاده قرار می گیرند باید از ویژگی های مناسبی برخوردار باشند که مهمترین آنها خاصیت سازگاری زیستی است. تا آنجا که به علم و مهندسی مواد مربوط می شود، مواد سرامیکی از نظر سازگاری با بدن موجودات زنده مناسبترین مواد در دسترس به شمار می روند.
چنانچه بیوسرامیک ها از نظر شیمیایی و با توجه به نوع ترکیبات تا شکیل دهندشان مورد بررسی قرار گیرند، آنها را می توان به ۳ گروه اصلی تقسیم کرد. در مقاله حاضر، ضمن اشاره به دلایل برتری مواد سرامیکی از لحاظ سازگاری زیستی نسبت به فلزات و پلیمرها، شرح مختصری در خصوص انواع بیوسرامیک ها و نحوه عمل آنها در بدن انسان ارائه شده است.