مقاله عملکرد بخش خارجي اقتصاد در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در تازه هاي اقتصاد از صفحه ۴۶ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: عملکرد بخش خارجي اقتصاد در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوشبخت آمنه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كشور ايران به عنوان اقتصاد صادر كننده نفت كه بخش عمده درآمدهاي ارزي آن از محل صادرات نفت خام تامين مي شود، در معرض آسيب پذيري شديد از محل نوسان هاي قيمت نفت قرار دارد. اوضاع اقتصاد جهان در سال ۱۳۸۷، متاثر از بحران بزرگ اقتصاد آمريكا كه از بخش مسكن شروع شده بود و به سرعت به ساير اقتصادها سرايت كرد، به شدت آشفته بود. اولين و مهمترين كانال تاثير پذيري اقتصاد ايران از محل نوسان هاي قيمت نفت بود كه موجب تغيير اجزاي اصلي تراز پرداخت ها شد. به منظور تحليل عملكرد بخش خارجي اقتصاد، عملكرد مهمترين اجزاي موازنه پرداخت ها مورد بررسي قرار گرفت. در اين بخش روند رابطه مبادله گمركي بررسي شد. همچنين ارزش واقعي دلار و يورو به عنوان شاخص رقابت پذيري محاسبه و تحليل گرديد.
بر اساس آمار مقدماتي سال ۱۳۸۷، به دنبال افزايش شديد قيمت نفت در نيمه اول سال، حساب كالا در نتيجه فزوني رشد صادرات كالا بر واردات از مازاد برخوردار شد. حساب جاري نيز تحت تاثير مازاد حساب كالا، مازاد حساب انتقالات و كسري حساب خدمات و درآمد از مازاد برخوردار شد. حساب سرمايه و مالي در نتيجه عملكرد اجزاي كوتاه مدت و بلند مدت اين حساب با كسري مواجه شد. برآيند عملكرد حساب هاي مذكور موجب شد تا علي رغم ركود حاكم بر اقتصاد جهاني به ذخاير بين المللي كشور افزوده شود. رابطه مبادله گمركي كشور نيز در نتيجه رشد بيشتر ارزش واحد كالاهاي صادراتي در مقايسه با كالاهاي وارداتي بهبود يافت، همچنين روند تضعيف ارزش واقعي دلار و يورو در برابر ريال در سال مذكور تداوم يافت.