سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهران شجاعی عربی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:

بیماری مولتیپل اسکلروزیسMS) می تواند منجر به ناتوانیهای چندگانه شود. اختلال عملکرد جنسی و مثانه، به علت ایجاد مشکل در کیفیت زندگی و انجام فعالیتهای اجتماعی شخصرا مضطرب می سازد Nortvedt در مطالعهای در سال ۲۰۰۱ متوجه شد که بیماران مبتلا بهMSکه اختلال جنسی و مثانه را تجربه نمودهاند ، به مشکلات بیشتری در زندگیشان برخوردهاندگزارشات چاپ شده اخیر توسطNarcomsدر سال ۲۰۰۲ دلالت بر این دارد که ۸۴ % افراد مبتلا به MS دارای درجاتی از اختلالات مثانه می باشند مطالعات مختلفدر سالهای ۱۹۹۹ و ۲۰۰۱ اختلالات جنسی را بطور معمول در میان افرادMS نشان داده است در عمل جنسی زنان MS نیز تغییراتی شامل کاهشمیل جنسی و ترشحات واژن و ارگاسم گزارش شده است در یکمطالعه موردی – شاهدی ( ۱Zorzonنشان داد که اختلال جنسی زنانMSبطور معنیداری در مقایسه با زنان سالم گروه کنترل کاهشداشته استآسیبهای نورولوژیکی ، ناخودآگاه می توانند بر عملکرد جنسی زنان مبتلا بهMS اثر بگذارد . مانند: احساس غیر عادی در دستگاه تناسلی ، درد ، ضعف عضلات کف لگن ، کوفتگی و اسپاسم عضلانی. (۱۹۹۵-۲۰۰۱) افسردگی و بعضی ناتوانیها ، عوامل دیگری هستند که می توانند بطور غیر مستقیم عملکرد جنسی رادر این گروه از زنان تغییر دهند هدف از این مطالعه، تعیین فاکتورهای پیشگوییکننده دموگرافیکو علائم مرتبط با اختلال مثانه و صدمات عصبی گزارش شده توسط خود بیمار، در رابطه با اختلال جنسی است که در نمونهای از زنان مبتلا بهMS انجام شده است.