سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهشید بکایی –
بهناز انجذاب –
زهرا مرادی –
مریم حیدری –

چکیده:

چرخه پاسخ جنسی طبیعی شامل پنج مرحله ۱) تمایل ۲) تحریک ۳) تداوم یکنواخت ۴) ارگاسم ۵ بازگشت می باشد که تحت تأثیر عوامل مختلفروانشناسی – محیطی و فیزیولوژیکی می باشد . این چرخهدر افراد مختلف متفاوت بوده و تحت تأثیرسن – بیماریها – دارو و روابط فردی قرار می گیرد . یکی از این اختلالات ، اختلالات تمایل جنسی هیپواکتیو به معنی کمبود راجعه یا فقدان تخلیات ، افکار یا هوسهایجنسی است که سبب دسترسشدید و مشکلات بین فردی می شود . این پژوهشبه منظور بررسی عملکرد جنسی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شیرازصورت گرفت .