سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا خالو – استادیار دانشکده هندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
مجید افشاری – کارشناس ارشد سازه دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله اثر نوع و مقدار الیاف فولادی و مقاومت بتن روی شکل پذیری دالهای کوچک بتنی بررسی شده است.دالهای بتنی با ابعاد ٨* ٨٢ * ٨٢ سانتیمتر و مسلح به الیاف فولادی طی یک برنامة آزمایشگاهی تحت آزمایش خمش قرار گرفتند و منحنی بار- تغیرمکان برای آنها بدست آمد. متغیرهای آزمایش شامل دو طول الیاف متفاوت با چهار درصد حجمی مختلف ( ٠ ، ٥/ ٠ ، ١ و ٥/ ١درصد) و همچنین دو مقاومت زمینة ٣٠ و ٤٥ مگاپاسگال بوده است. نتایج آزمایشات نشان داد که برای مقاومت های مختلف بتن به طور کلی با افزایش مقدار الیاف و نیز افزایش نسبت طول به قطر الیاف شکل پذیری افزایش می یابد، نیز نوع شکست از حالت ترد برای نمونه های فاقد الیاف به حالت شکل پذیر برای نمونه های دارای الیاف تغییر می یابد. درصد الیاف ٥/ ٠ تاثیر قابل توجهی در رفتار دال ها ندارد و مقدار حداقل لازم الیاف باید از ٥/ ٠% بیشتر باشد.