سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین کنجی دوست – دانشیار بخش مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
مهدی برقعی – دانشیار دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف
احمد بادکوبی – استادیار بخش مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
بیتا آیتی – دانشجوی دکترای بخش مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربی

چکیده:

با گذشت زمان و شناخت بیشتر از فعالیت میکروارگانیسمهای بی‌هوازی و عوامل مؤثر بر رشد و عملکرد آنها، در سیستم‌ها و راکتورهای مورد استفادهاصلاحاتی صورت گرفت و سیستمهای کامل‌تر طراحی و ساخته شدند. بدین ترتیب، امکان تصفیه فاضلاب‌های صنعتی غلیظ علاوه بر تولید بیوگاز نیز فراهم گردید. راکتورهای هیبریدی یک نمونه برگزیده از این دسته سیستمها می‌باشند. این راکتور ها، ترکیبی از دو سیستم بی‌هوازی UASBوUAF هستند که اولین بار در سال ۱۹۸۴ مطرح گردیدند و با توجه به مزایای بی‌شمار، تاکنون نتایج مؤثری را در تصفیه فاضلاب‌های مختلف شهری و صنعتی داشته‌اند. هدف از این مقاله ضمن ارائه تحقیقات انجام شده در ارتباط با نقش این سیستم در تصفیه فاضلابهای صنعتی، ذکر نتایج عملی در مقیاس پایلوت آزمایشگاهی در تصفیه‌پذیری فاضلاب صنایع سلولزی برای راکتورهای هیبریدی می‌باشد که حاکی از کارائی سیستم در حذف حدود ۹۰ درصد COD ورودی در بارهای آلودگی بالا است.