مقاله عملکرد راکتور UASB در مقياس پايلوت در تصفيه شيرابه زباله شهر گرمسيري اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در آب و فاضلاب از صفحه ۲ تا ۸ منتشر شده است.
نام: عملکرد راکتور UASB در مقياس پايلوت در تصفيه شيرابه زباله شهر گرمسيري اهواز
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شيرابه زباله شهري
مقاله راکتور UASB
مقاله تصفيه بي هوازي
مقاله شرايط گرمسيري
مقاله اهواز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده شوشتري عباس
جناب آقای / سرکار خانم: امين محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: نبي زاده نودهي رامين
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرزاده نعمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: قاسميان محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين مطالعه، تعيين کارايي فرايند بستر لجن بي هوازي با جريان رو به بالا در تصفيه شيرابه زباله شهري اهواز، تحت شرايط گرمسيري بود. به اين منظور، راکتور UASB در مقياس پايلوت به حجم ۳۰ ليتر، با استفاده از لجن بي هوازي صنايع نيشکر بذردهي شده و توسط شيرابه رقيق شده زباله شهري تغذيه گرديد. طي مدت ۲۳۰ روز، ميزان بارگذاري آلي راکتور از  0.58g COD/L.dبه ۱۵g COD/L.d رسانده شد. بالاترين ميزان حذف COD در بارگذاري آلي ۱۲g COD/L.d و به ميزان ۸۷ درصد به دست آمد. دماي راکتور در مدت زمان تحقيق بين ۳۴ تا ۳۹ درجه سلسيوس نگهداري شد. بالاترين دماي راکتور ۳۹ درجه سلسيوس بود که تحت تاثير دماي هواي محيط اطراف در راکتور ايجاد شد. همچنين بالاترين ميزان حذف COD در بالاترين دماي راکتور يعني ۳۷ تا ۳۹ درجه سلسيوس حاصل گرديد. ميانگين دماي شهر اهواز در ۷ تا ۸ ماه از سال ۴۰ درجه سلسيوس است. با توجه به اين شرايط آب و هوايي، براي تصفيه شيرابه زباله شهري اهواز، استفاده از راکتور UASB به دليل توانايي در دريافت و تصفيه بارهاي آلي زياد و دستيابي به راندمان بالاي حذف ۸۷) COD درصد) مناسب و موثر است. لازم به ذکر است که در اين روش براي رساندن ميزان COD پساب خروجي به حد استانداردهاي تعيين شده، لازم است از يک فرايند هوازي پس از راکتور UASB استفاده شود.