سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین سمینار ملی رنگهای ترافیکی، خط کشی و ایمنی راهها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر کاووسی – گروه راه و ترابری، دانشگاه تربیت مدرس، شرکت عرف ایران
آزاده حسینیون – شرکت عرف ایران

چکیده:

سابقه اجرای رنگ های خطی کشی در معابر شهر تهران اغلب با استفاده از رنگ های سرد خط کشی بوده و صرفا درموارد خاص از رنگ هایگرم استفاده شده است. رنگ های گرم اجرا شده نیز عمدتا به عنوان خط کشی حاشیه بزرگراه ها اجرا شده و در سال جاری نیز به صورت خطوط جدا کننده مسیر ویژه اتوبوس در بزرگراه ها از آن استفاده شده است.
تجربه کاربرد رنگ گرم خط کشی در سطح شهر تهران عملکرد نسبتا متفاوتی را در مناطق شمالی و جنوبی شهر تهران داشته است. مشکل عمده رنگ های اجرا شده در مناطق شمالی شهر اغلب ترک خوردگی و در مناطق جنوب شهر سایش رنگ بوده است. این امر موید آن است که لازم است فرمولاسیون رنگ برای شرایط مختلف آب و هوایی و ترافیکی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در این مقاله اچزای رنگ گرم و و مشخصات استاندارد آن معرفی و سابقه اجرای این گونه رنگ ها در سطح شهر تهران ارائه شده است. همچنین نحوه اصولی اجرای رنگ گرم خط کشی به دو روش مجزای پخش به صورت اسکرید و پخش به صورت اسپری ارائه شده است. به علاوه نقش دانه های شیشه ای در میزان بازتابندگی و خصوصیات دانه های شیشه ای با استناد به مشخصات استاندارد و آئین نامه ها مورد بررسی قرار گرفته است.
از تجزیه و تحلیل عملکرد رنگ های گرم خط کشی در سطح شهر تهران این نتیجه بدست آمده است که می بایست حدود مشخصات لازم برای اینگونه رنگ ها حداقل به صورتدو منطقه آب و هوایی و با نحوهاجرای اصولی آنها در قالب یک دستور العمل اجرایی جامع ارائه گردد.