سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدصادق دیجوری – کارشناس ارشد در رشته مهندسی برنامه ریزی و حمل و نقل هوایی و مدیر گروه

چکیده:

این مقاله تصادم هوایی آلمان که در آن دو هواپیمای تجاری در آسمانبا یکدیگر بخورد نمودند را مور بررسی قرار میدهد و از دیدگاه تخصصی نکات مهنی از مسئولیت های خلبانان و کنترلرهای مراقبت پرواز در ارتباط با تجهیزات CNS/ATM را مطرح می نماید. توجه به این نکات توسط متخصصین و کارشناسان امر موجب ارتقاء ایمنی و پیشگیری از موارد مشابه خواهد شد. البته گزارش نهایی توسط ICAO که حاوی نکات بیشتری خواهد بود در اینده منتشر می گردد.