سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمود پسندیده فرد – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی ، گروه مکانیک
جلال افشار – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی ، گروه مکا
مجید ملک جعفریان – دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی ، گروه مکانیک

چکیده:

برای حل جریان های تراکم پذیر در سرعتهای حدود صوت حول اجسام از معادلات ناویر – استوکس و اویلر استفاده میشود. برای داشتن چنین حلی ابتدا معادلات بفرم انتگرالی نوشته شده سپس به کمک طرح تفاضل مرکزی به صورت انفصالی در می آیند. مشکل اسای در حل این معادلات که به علت پدیده شوک اتفاق می افتد ناپایداری و ناپیوستگی حل است که ناشی از تقریب زدن در هنگام انفصال است. برای رفع این مشکل از طرح های اتلاف مصنوعی استفاده می شود. در این مقاله طرح کاسپ معرفی می گردد. سپس نتایج آن با طرح های اسکالر و ماتریسی مقایسه شده است.