مقاله عملکرد عصب شناختي بوکسورهاي آماتور ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در انديشه و رفتار (روانشناسي كاربردي) از صفحه ۲۷ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: عملکرد عصب شناختي بوکسورهاي آماتور ايراني
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بوکسور آماتور
مقاله عملکرد عصب- شناختي
مقاله حافظه ديداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمتي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: ناظم فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: شعباني مقدم كيوان
جناب آقای / سرکار خانم: رحمتي محمدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش، بررسي عملکرد عصب- شناختي بوکسورهاي آماتور ايراني است. آزمودنيها را در سه گروه ۲۰ نفر قرار داديم، گروه اول بوکسورهاي آماتور با حداقل ۴ سال فعاليت (در معرض ضربات مستقيم به سر)، گروه دوم فوتباليست هاي آماتور با حداقل ۴ سال فعاليت (در معرض ضربات نه چندان شديد به سر) و گروه سوم افراد غير ورزشکار. گروه ها به لحاظ وزن، قد، سن و تحصيلات همگن بودند. براي درک اختلال مغزي، از روش مصاحبه بوسيله پزشک استفاده گرديد. سپس آزمونهاي ويسکانسين، بوناردل، بندر گشتالت، حافظه بصري کيم کاراد، بنتون و حافظه وکسلر (فرم الف) انجام گرفت. نتايج نشان داد که تفاوت معني داري ميان جنبه عصب- شناختي و توانايي هاي ديداري- ساختاري در گروه ها وجود دارد. به طور کلي مي توان خاطر نشان کرد که يک دوره چهار ساله ورزش بوکس آماتور مي تواند اثر معني داري بر نقصان ادراک، حافظه ديداري و جهت يابي فضايي بوکسورها داشته باشد و موجب کاهش عملکرد عصب- شناختي بوکسورهاي آماتور مي شود.