سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
مسعود فروزانفر – دانشجوی کارشناسی ارشد برق الکترونیک

چکیده:
نویز به معنای الودگی صوتی و یا سیگنالی ناخواسته است که شکل سیگنال ها را تغییر می دهد و باعث بروز اختلال می شود. نویز دراندازه گیری مقدار خروجی یک سیستم تاثیر می گذارد به صورتی که مقدار ثبت شده ان با مقدار واقعی ان فرق دارد. برای کم کردن و یاحذف کردن نویز توسط فیلترها،نویز را از سیگنال می زداییم. ویا به بازه ی فرکانس مشخصی از سیگنال اجازه عبور داد و بقیه را حذف مینماییم. در این مقاله با ارائه عملکرد فیلترهای مختلف از جمله فیلترهای دیجیتال و انالوگ، انطباقی، انطباقی سری، انطباقی ویولت، مکانی خطی هموار ساز، مرتبه اماری، فاقی و فیلتر مکانی تیزکننده درصدد کم کردن و یا حذف کردن نویز برای بهبود عملکرد سیستم می باشیم. در نهایت فیلتر انطباقی سری نسبت به سایر فیلترهای سیگنال مناسب تر می باشد