مقاله عملکرد قابهاي خمشي فولادي مجهز به ميراگرهاي اصطکاکي دوراني (RFD) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در سازه و فولاد از صفحه ۹۳ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: عملکرد قابهاي خمشي فولادي مجهز به ميراگرهاي اصطکاکي دوراني (RFD)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميراگر
مقاله ميراگر اصطکاکي دوراني
مقاله شاخص عملکرد
مقاله انرژي هيسترزيس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: واثقي اميري جواد
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي سيدقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ميراگرهاي اصطکاکي به علت هزينه پايين و کارايي مناسب در دسته سيستم هاي کنترلي غير فعال جايگاه خوبي دارند. در تعيين بار لغزش بهينه ميراگرهاي اصطکاکي، شاخص هاي عملکرد مورد استفاده قرار مي گيرد. همچنين روش ساده شده اي نيز در تعيين بار لغزش بهينه ميراگرهاي اصطکاکي پال بررسي شده است. ميراگر اصطکاکي دوراني در سال ۲۰۰۰ معرفي شد. بر روي اين ميراگر بررسي هاي عددي و آزمايشگاهي صورت گرفته است. در اين مقاله با انجام ۵۴۰ تحليل ديناميکي غير خطي، قابهاي خمشي فولادي مجهز به ميراگر اصطکاکي دوراني با بارهاي لغزش متغير، بررسي شدند. اين تحليل ها بر روي سه ساختمان با ارتفاع هاي مختلف و تحت شتاب نگاشتهاي متفاوت انجام شد. در ضمن نيروي لغزش بهينه از روش ساده شده نيز به دست آمد. اين نتيجه حاصل شد، که شاخص هاي عملکرد مختلف ميراگر جوابهاي تقريبا يکساني را در تعيين بار لغزش بهينه نتيجه مي دهند. عملکرد ميراگر با افزايش ارتفاع سازه بهبود مي يابد. همچنين خطاي روش ساده شده در تعيين بار لغزش ميراگر هاي اصطکاکي دوراني کمتر از ۲ درصد، در مقايسه با روش دقيق مي باشد.