سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین همایش زلزله در درود – گذشته، حال، آینده

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

طارق مهدی – مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
سیدمهدی مصطفی رسولی – مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

چکیده:

زلزله های گذشته نشانگر این امر بود ه اندکه خسارات وارده به قطعات الحاقی می تواند خطرات و مشکلات جدی را برای سازه و ساکنین آن و همچنین برای ک ارایی و کاربری سازه ایجاد کند . علی رغم توجه ویژه ای که به طراحی سازه های مقاوم می شود، عدم توجه به اعضای غیرسازه ای خسارات جبران ناپذیری از لحاظ جانی و مالی در پی خواهد داشت . از سال ۱۹۶۴ تاکنون، ضوابط جدیدی برای طراحی و اجرای قطعات الحاقی بر اساس تجربیات گذشته وضع شده است . برای توضیح اجمالی اهمیت خسارات غیر سازه ای و همچنین بیان میزان م وفقیت ضوابط جد ید آئین نامه ها، در این مقاله به بررسی خسارات ایجاد شده در قطعات الحاقی در زلزله های مختلف و به خصوص زلزله های دو دهه اخیر پرداخته م یشود.