سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدزمان کبیر – دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ت
مجید فرین – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

چکیده:

در اغلب سازه های بنایی، دیوارها بدلیل ناکارآمدی در شکل پذیری و ضعف مقاومت برشی یا خمشی آسیب پذیرترین اعضا می باشند؛ به همین دلیل تکنیک های ترمیم و تقویت دیوارها و همچنین آزمایش نمونه های واقعی و مقیاس شده توجه محققین را به خود معطوف داشته است. یکی از روش های جدید بهسازی که طی دو دهه اخیر متداول شده، استفاده از مواد کامپوزیتی با استحکام بالا می باشد. مواد کامپوزیتی دارای پتانسیل زیاد در مقاوم سازی سازه های بنایی هستند. در تحقیق حاضر نتایج آنالیزهای المان محدود نرم افزار ANSYSبا نتایج آزمایشات انجام گرفته بر روی دیوار بنایی غیرمسلح تقویت شده باFRP مقایسه شده و صحت مدلسازی مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ سپس رفتارداخل صفحه دیوارهای بنایی غیرمسلح تقویت شده باFRPدر آرایش های مختلف توسط الیاف GFRP و CFRPتحت اثر توام بارهای قائم و سیکلی داخل صفحه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشاندهنده کارایی موثر کامپوزیت های FRP در افزایش مقاومت جانبی و بهبود رفتار داخل صفحه دیوارهای بنایی غیرمسلح می باشد.