سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد قاسمیان بالف – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه ،دانشگاه سمنان
سلمان قاسمیان بالف – کارشناس ارشد سازه ،فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

بادبندهای فولادی به عنوان یکی ا زموثرترین سیستم های مقاوم در برابر بارهای جانبی شناخته شده اند . اگرچه به کمک مهاربندهای فولادی ظرفیت باربری جانبی قابهای بتن مسلح افزایش می یابد بااین حال این خود موضوع بسیاری ازمطالعات و بررسی ها بوده است و راهکارهای استفاده ا زاین سیستم بایست توسعه و گسترش بیشتر ی یابد دراین مقاله کارایی قاب بتن مسلح مهاربندی شده مورد ارزیابی قرار می گیرد .برروی قاب خمشی وقاب مهاربندی شده آزمایشات مکرر انجام شده است . قاب خمشی براساس آیین نامه لرزه ای طراحی وساخته شد. یک روش طرح قاب بتن مسلح مهاربندی شده طراحی اتصالات مناسب بین قاب بتنی و بادبند است . نتایج آزمایش نشان می دهد که قاب مهاربندی شده مقاومت جانبی بیشتری درمقابل بارهای جانبی نسبت به قاب خمشی ازخود نشان می دهد و شکل پذیر ی مناسب تری دارد .روش های قابل پذیرش و منطقی در طراحی قاب بتن مسلح مهاربندی شده نتایج قابل قبول ارائه می کنند .این نتایج گامهای اولیه ارائه و تنظیم راهنما ها و دستورالعمل ها در مورد این قاب ها هستند .