سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا خالو – استاد دانشگاه صنعتی شریف، قطب علمی سازه و زلزله
محمدمهدی محسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شری

چکیده:

مهاربندی ق اب ها در کنار استفاده از قاب های خمشی و دیوارهای برشی، همواره به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با نیروهای جانبی در سازه مطرح بوده است. افزودن اعضای مورب به قاب بت نآرمه، سبب کاهش قابل توجه خمش تیرها و ستونها شده و نیروهای جانبی بوسیله کنش محوری اعضای مورب به زمین منتقل می شود. در این مقاله رفتار لرزه ای قاب های بتنی که به وسیله مهاربندهای بتن آرمه در برابر نیروهای جانبی مهار شده اند، مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور سه قاب بتنی با چهار، هشت و دوازده طبقه، با مهاربندهای ضربدری و هشتی طراحی شده اند. مدل های فوق به همراه قاب های خمشی مشابه و قاب های مهار شده به کمک دیوار برشی، تحت تحلیل دینامیکی غیرخطی قرار گرفته و شاخص های مقاومت، سختی، شکل پذیری و جذب انرژی آن ها بررسی شده است. در بررسی های فوق رفتار غیرخطی مقاطع بت نآرمه و اتلاف انرژی در حلقه های پسماند آن ها با توجه به افت سختی و افت مقاومت در چرخه های بعدی، در نظر گرفته شده است. نتایج بدست آمده با مقادیر حاصل از تحلیل قاب های خمشی و قاب های مهار شده به کمک دیوار برشی مقایسه شد هاند. بررسی ها نشان می دهند قابهای مهاربندهای شده، ضمن داشتن سختی و مقاومت کافی، در مقایسه با قابهای خمشی و قابهای حاوی دیوار برشی، قابلیت جذب انرژی مناسبی دارند.