سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سیدعلی اکبر اقنوم – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
عبدالمجید رونقی – دانشیار خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

آهن از عناصر غذایی ضروری گیاهان می باشد که در تولید انرژی و بسیاری از واکنش های حیاتی گیاه دخالت دارد. در خاک های آهکی کمبود آهن تولیدبسیاری از محصولات را کاهش می دهد. منگنز نیز از عناصر غذایی ضروری گیاهان است که در فتوسنتز و تولی اکسیژن نقش مهمی ایفا می کند. کمبود منگنز سبب کاهش تولید ماده خشک، فتوسنتز و غلظت کلروفیل در برگ می شود. اسیدیته بالا و وجود مقادیر نسبتا زیاد آهک در خاک از مهمترین عوامل ایجادکمبود آهن و منگنز درخاک های آهکی مناطق خشک و نیمه خشک می باشند. مصرف زیاد کلاتهای آهن می تواند سبب جذب مقادیر زیاد آهن و در نتیجه بر هم خوردن توازن تغذیه ای یا کمبودهای شدید منگنز، مس و روی در گیاه شود.