سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نوید فتوتی – دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
علی بشاش – دانشجوی کارشناسی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:

خرابی سازه های بنایی می تواند به علتهای زیر حادث شود : ضعف سازه ای یا بارگذاری بیش از حد ، ارتعاشات دینامیکی ، نشست ، تغییر مکانهای داخل وخارج صفحه ای و بار گذاری نوع انفجاری . مطالعات کنونی نشان می دهد که هر کدام از این علتها می تواند بوسیله مقاوم سازی سازه ها با کامپوزیتهایFRP کاسته شود .خیلی از ساختمانهای مهم دنیا بدون هیچ دلواپسی در مورد اثرات مخرب تروریستی و انفجاری ساخته می شوند که این مقوله بسیار حایز اهمیت می باشد .از نقطه نظر سازه ای اثرات انفجار به ٣ مرحله تقسیم می شود : در مرحله اول دیوارهای خارجی و ستونها و پنجره ها تحت تاثیر قرار می گیرند ، در مرحله دوم دالهای کف و سقفها و در مرحله آخر قاب مقاوم در برابر بار جانبی تحت تاثیر قرار می گیرند . پس با بکاربردن ورقه های FRP می توان مقاومت دیوارهای بنایی را که بیشترین اجزای تشکیل دهنده ساختمان می باشند را تا چند برابر افزایش داد . دیوارهای بنایی را به ٣ روش با FRP مقاوم سازی میکنند١)دیوارهای تقویت شده با نوارهای FRP عمودی٢دیوارهای تقویت شده با نوارهای FRP افقی ٣دیوارهای تقویت شده با ورقه های FRP عمودی کامپوزیتهای FRP. به طور قابل ملاحظه ای ظرفیتهای برشی و خمشی را افزایش می دهندو تا زمان له شدگی مصالح بنایی و پاره شدگی ورقه های FRP. دیوار بنایی مقاومت می کند و انتظار می رود که تورق لایه های FRPاز مصالح بنایی به عنوان حالت اصلی خرابی دیوارهای تقویت شده باشد .