سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدرضا شعبانیان – CFD دانشگاه رازی کرمانشاه-دانشکده فنی مهندسی-مرکز تحقیقات
آرش اطمینان – CFD دانشگاه رازی کرمانشاه-دانشکده فنی مهندسی-مرکز تحقیقات
مسعود رحیمی – CFD دانشگاه رازی کرمانشاه-دانشکده فنی مهندسی-مرکز تحقیقات

چکیده:

در این تحقیق اثر یک نوع قطعه تعبیه شده در لوله (insert) از نوع نوار پیچیده (twisted tape)در بهبود انتقال حرارت در دو نوع مبدل حرارتی آزمایشگاهی توسط روش دینامیک سیالات محاسباتی(CFD)مورد بررسی قرار گرفته است. درقسمت آزمایشگاهی از یک مبدل هوا خنک و یک مبدل پوسته -لوله استفاده شده است. اختلاف دما و افت فشار بین وروودی و خروجی لوله های هر مبدل در دو حالت با و بدون نوار پیچیده اندازه گیری و با هم مقایسه شده اند . در قسمت مدلسازی،کل سیستم توسطCFD مدل شده که مدل MFR جهت شبیه سازی پره های فن و مدلRNG – k -e به عنوان مدل اغتشاش برای پیش بینی الگوی جریان مغشوش درون لوله ها اعمال شده است . نتایج آزمایشگاهی و محاسباتCFDنشان می دهد که قطعه تعبیه شده درون لوله می تواند در مبدل های هوا خنک نیز با راندمان کاری پایین تر از مبدل ها ی پوسته-لوله مورد استفاده قرار گیرد . محاسباتCFDبا روند خوبی نتایج تجربی راپیش بینی کرده است.