سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسن قاسمی – دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع غذایی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یکی از متداولترین پیش برنده های دریایی نوع پروانه ای است که با ایجادتر است لازم برای غلبه بر مقاومت سبب راندن شناور می گردد. پروانه در محلی کار می کند که جریان ویک Wake عقب شناور دارای مولفه های سرعت محوری، مماسی و شعاعی است و سبب توزیع فشار نوسانی و در نتیجه تراست. نوسانی ایجاد می نماید. این مقاله برای بررسی هیدرودینامیک پروانه در شرایط غیریکنواخت با استفاده از روش المان مرزی BEM(Boundary Elament Method) اعمال گردیده است.