سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهرام خلیلی ابهری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک- مکاترونیک
سید امین میر احمدی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله بعضی از چالشها و مسایل کلیدی مرتبط با عملکرد و تاثیر نوع مواد مختلف در راندمان پیل های سوختی اکسید جامد و همچنین مکانیزم و نحوه عملکرد انواع تلفات اهمی، غلظتی و فعالسازی که غلبه بر آنها وشناسایی رفتارشان برای ارتقای جایگاه پیلهای سوختی اکسید