سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

محمود صفارزاده –
عبدالرضا رضائی ارجرودی –
مهرداد حمداللهی –

چکیده:

این مقاله در ابتدا عملکرد و نقش عابرین پیاده را در شبکه حمل و نقل شهری بررسی می کند. مواردی که در این رابطه مورد توجه قرار می گیرند، عبارتند از :
۱- سطح سرویس پیاده رو، گذرگاه های عابر پیاده و گوشه تقاطع پیاده روها
۲- نقش عابرین پیاده در تقاطع دارای چراغ راهنمایی
۳- نقش عابرین پیاده در تاخیر وسایل نقلیه گردشی
۴- نقش عابرین پیاده در ظرفیت خیابانها
۵- انتخاب نوع گذرگاه عابر پیاده
بعد از بررسی عملکرد عابرین پیاده در شهرها، ایمنی عابرین به ویژه در تقاطعها به وسیله تعیین شاخص خطر تشریح و در خاتمه نیز در مبحث کوتاهی مشخصات لازم خطوط عابر پیاده مطابق استاندارد انگلستان مطرح می شود.