سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس سد‌سازی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدتقی منصوری کیا – رییس بخش سازه دفترفنی سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

بررسی آماری دبی زهکش های سد شهید عباسپور با در نظر گرفتن تراز مخزن و سطح آب پائین دست و نیز بررسی پیزومترها در همان بازه های زمانی با در نظر گرفتن فاکتورهای احتمالی مرتبط با عملکرد پرده آب بند نشان داده است که: ۱- زه آب Spring Gallery که در بر گیرنده آب چشمه عبوری از زیر فونداسیون است مستقل از هد مخزن و و ابسته به تراز tail waterمی باشد . ٢- در طول زمان بهره برداری از سد ، دبی زهکش ها کاهش یافته است .(خصوصا "در تکیه گاه چپ )٣- نقاط ضعف و آسیب دیدگی پرده آب بند مشخص گردیده و طرحی جهت ترمیم آنها ارائه شده است