سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زاهد احمدی –

چکیده:

پلیمرها به لحاظ برخورداری از ویژگی های فیزیکی و مکانیکی خاص امروزه نقش بسزایی در بهینه سازیمصرف در ساختمان ها ایفا می کنند، بطوریکه بررسی و بهینه سازی خواص عایق های پلیمری در ساختمان ها موضوع بسیاری از تحقیقات کاربردی قرار گرفته و امکان استفاده از گونه های متنوع پلیمرها بصورت های محتلف بمنظور بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان بررسی می شود، که با توجه به تولید گونه های متنوع پلیمرها در داخل کشور تحقیقات کاربردی در این زمینه مفید خواهد بود.