سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهرا عبادی – دانشجوی کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
جواد جبارزاده – دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده:

درعصراطلاعات و ارتباطات و وابستگی محیط کاری به آن ارتباط نزدیککاربرد فناوری اطلاعات درسازمان ها و بهبود عملکردها و نیز دستیابی بهتر و سریعتر به اهداف سازمانی درهمه سازمان ها مشهود بوده است بنابراین طرح پویای جامع فناوری اطلاعات منابع IT سازمان مانند زیرساخت ها منابع و .. سیستمهای اطلاعاتی منابع انسانی و .. را درجهت حمایت و پیشبرد اهداف بلندمدت کوتاه مدت و ماموریت های سازمان هماهنگ می کند حاکمیت فناوری اطلاعات به عنوان چارچوبی برای پیاده سازی سیاست ها فرآیندهای کسب وکار و کنترلهای داخلی برای پشتیبانی موثر همه خدمات گروه های IT می باشد COBIT چارچوب جامعی برای پیاده سازی حاکمیت IT با حسابرسی بسیار قوی و کنترلهای چشم انداز ارایه میدهد اما با توجه به مشکلات و معایبی که دارد سعی بررفع کمبود های آن شده است دراین مقاله پس از آشنایی با یکی از چارچوب های حاکمیت IT به نام COBIT بعضی از مراحل و موانع موجود آن بیان شده و روشی جدید بهینه و بسیار کاربردی با استفاده از آن و استاندارد PMBOK برای پیاده سازی و استفاده از حاکمیت IT در سازمان های اقتصادی ارایه می شود.