سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا مرندی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
محمدجواد ابراهیمی زرندی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

آب زهکش اسیدی معدن از آلایندهای زیست محیطی بشمار می رود و باعث تخریب محیط زیست،از بین رفتن گیاهان،مرگ و میر آبزیان می گردد ؛ لذا تصفیه آن انکار ناپذیر است.
در این تحقیق نمونه آب زهکش اسیدی معدن مس سرچشمه بعنوان مبنای عملکرد تصفیه تحت عملیات قرار گرفت. نمونه های مختلفی از لجن فاضلاب شهری از تصفیه خانه قیطریه تهران جهت بکارگیری میکروارگانیسم های موجود تحت شرایط آزمایش قرار گرفت. جهت بررسی عملکرد تصفیه، سه راکتور ناپیوسته به شکل متوالی با فعالیت میکروارگانیسم های لجن بر روی آب زهکش اسیدی جهتحذف (آهن،مس،منگنز) در دبی های مختلف)ml/min 5،۳۰،۶۰،۱۲۰( و دامنهpH های مختلف(۴٫۵-۵,۶٫۵-۷,۷-۷٫۵,۷٫۵-۸)تحت شرایط آزمایش قرار گرفت .در این حالدو دبی بهینه (۵,۳۰)ml/min و pH =7.5-8 در بهترین شرایط عملکرد بدست آمد. حذف فلزات آهن مس، منگنزبه ترتیب در دبی ۵ml/min(100%،۹۹٫۱۸%،۸۸٫۲۸%) و در دبی ۳۰ml/min (99.5%،۹۱٫۸۵%،۸۸٫۲۸%)بدست آمد. در پایان نتایج نشاندهندهعملکرد مناسب عملیات راکتورهای ناپیوسته متوالی در تصفیه آب زهکش اسیدی می باشد.