سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا فرویزی – دانشجوی دوره دکتری پژوهشگاه مواد و انرژی
محمدرضا اکبرپور – دانشجوی دوره دکتری پژوهشگاه مواد و انرژی
سیروس عسگری – دانشیار دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

جزء آلیاژهای کارشده پایه نیکل_کبالت است که خواص مطلوبی مانند مقاومت به خوردگی و اکسیداسیون مناسب ضریب انبساط حرارتی کم و استحکام کششی و گسیختگی عالی(حتی در دماهای بالا)را دارا میباشد.بنابراین در کاربردهایی با شرایط دشوار نظیر بستهای دما بالا بکار میود.در ریز شاختار این سوپر آلیاژ علاوه بر فاز مطلوب γ’ فاز اتا با مورفولوژی های مختلف و بعضآ مخرب وجود که در شرایط کاری خاص این ماده تشکیل میشوند.در این مطالعه جهت کسب ریز ساختار مطلوب و ممانعت از تشکیل فاز اتابا فورمولوژی نا مطلوب(ویدمن اشتاین)از ترکیب کارسرد و پیر سازی استفاده شده است.نتایج حاصل از مطالعات میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) و اپتیکی نشان میدهد که در اثر اعمال این پروسه مورفولوژی فاز اتا تغییر کرده و از حالت ویدمن اشتاینی به حالت بلوکی تبدیل شده است که این ریز ساختار بهبود خواص دمابالای سوپر آلیاژ را سبب میشود.