سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد نصر اصفهانی – دانشجوی کارشناسی، دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد عسکری پیکانی – دانشجوی کارشناسی دئانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
محمود مرآتیان – استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

نسازهای تسلیحاتی نظامی در اواخر دهه ۱۹۳۰ و اوایل ۱۹۴۰ برای آلیاژهای هواپیمایی که دارای نسبت استحکام به وزن زیادی باشند منجر به معرفی آلیاژهای خانواده آلمینیوم روی منیزیم مس شد که در بین آنها آلیاژ ۷۰۷۵ پرکاربدترین محسئب میشود عملیات حرارتی t6در الیاژ۷۰۷۵ موجب افزایش استحکام مکانیکی و کاهش استحکام شکست خوردگی تنشی میشود.از طرف دیگر با کاهش استحکام مکانیکی توسط عملیات حرارتی فراپیر سختی مصنوعی T73استحکام شکست خوردگی تنشی بالا میرود.در این آلیاژ بالاترین استحکام شکست خوردگی تنشی با عملیات تمپر t7بدست میاید.مقاومت به خوردگی در محیطهای اتمسفر هوا خوردگی تنشی و پوسته شده توسط عملیات تمپر رایج در آلیاژهای ۷Xxx و افزایش مقاومت به خوردگی تنشی و پوسته شدن به طور مشخص در عملیات تمپر t7در این آلیاژ ایجاد میشود به طور استاندارد عملیات T76برای بهبود مقاومت به پوسته شدن و t73 مقاومت به خوردگی تنشی اعمال میشود در این تحقیق با بررسی خواص مکانیکی و ساختار میکروسکوپی حاصل از اعمال سیکلهای مختلف و مقایسه آنها با خواص مکانیکی استاندارد T73سیکل عملیات حرارتی بهینه برای آلیاژ ورق ۷۰۷۵ پوشش دار بدست آمد.